Current Status
Not Enrolled
Price
30.000
Get Started

Chiến lược tài chính và những điều cần biết để có thể hoạch định kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp

Lợi ích từ khoá học

Đọc và hiểu các báo cáo tài chính

Có khả năng đánh giá tài chính của công ty

Hiểu và thực hiện các chiến lược tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế

Phù hợp với

Những kế toán viên muốn phát triển bản thân thành người phân tích tài chính

Những nhân viên, trưởng bộ phận hoặc giám đốc mảng kinh doanh của các doanh nghiệp

Những người có ý định thành lập công ty riêng

Những giám đốc doanh nghiệp có nhu cầu cải tiến bộ máy hoạt động của công ty